< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Cartografie en Geo-informatiekunde (CGIS)

Research Group

Hoofdorganisatie:Onderzoeksraad
Tijdsduur:1 jan 1970  →  Heden
Organisatieprofiel:

Het onderzoek binnen de groep Cartografie en Geo-informatiekunde (CGIS) spitst zich in hoofdzaak toe op remote sensing van verstedelijkte gebieden en ruimtelijke analyse van stedelijke dynamiek. Speciale aandacht in het remote sensing onderzoek gaat uit naar het gebruik van kennisgebaseerde methoden voor beeldinterpretatie op basis van spectrale, texturele en contextuele informatie. Remote sensing en GIS-gebaseerde analysemethoden worden aangewend voor monitoring en modellering van stedelijke groei in relatie tot stedelijk ecologische vraagstukken en onderzoek rond duurzaamheid in stedelijke omgevingen. Specifieke onderzoeksthema's omvatten kartering en monitoring van urban sprawl, remote-sensing gebaseerde calibratie van stedelijke groeimodellen, monitoring van stedelijk groen, studies rond "quality-of-life" in een stedelijke context, analyse van stedelijke morfologie en landgebruik en impact van stedelijke groei op de waterbalans in urbane gebieden. Het ontwikkelen en toepassen van ruimtelijke analysemethoden ter ondersteuning van locale en regionale besluitvorming is een belangrijke drijfveer in het onderzoek uitgevoerd door het labo. CGIS bouwde over de laatste jaren ook expertise op in het gebruik van hyperspectrale remote sensing in verschillende toepassingsdomeinen, van het monitoren van de status van ecotopen in ecologisch waardevolle gebieden (Natura 2000) tot gedetailleerde kartering van het gebruik van bouwmaterialen in stedelijke gebieden. De groep onderzocht ook de mogelijkheden van superresolutie methoden voor het verbeteren van de informatie-extractie uit satellietdata, uitgaande van multi-angulaire beeldopnamen. Recent werd een nieuwe onderzoekslijn opgestart rond de verbetering van modellen voor stedelijke groei, door het integreren van informatie omtrent de densiteit van residentiële, industriële, commerciële functies in de modellering. Tijdsreeksen van remote sensing data worden hierbij aangewend als informatiebron, samen met diverse socio-economische data. Specifieke aandacht gaat uit naar agent-based methoden voor de simulatie van stedelijke dynamiek en naar de interactie tussen stedelijke groei en mobiliteit.

Trefwoorden:Remote Sensing, urban ecology, ecosystem services, urban areas, sustainability, Geographical Information Science, urban dynamics
Disciplines:Stedelijke en regionale geografie, Geomatische ingenieurswetenschappen, Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen