< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Brussels University Consultation Center

Onderzoeksgroep

Hoofdorganisatie:Onderzoeksraad
Tijdsduur:6 okt 2021 →  Heden
Organisatieprofiel:

De Brussels University Consultation Center (BRUCC) onderzoeksgroep heeft als missie om kwaliteitsvol en praktijkrelevant klinisch onderzoek te voeren binnen de mentale gezondheidszorg. Vanuit de onderzoeksgroep willen we bruggen bouwen tussen VUB-onderzoekers en klinische praktijkpartners (bv. UZ Brussel, Brugmannziekenhuis, CGG’s, CAW’s, e.d.).

Onderzoek binnen BRUCC spitst zich toe op drie belangrijke thema’s:

  1. De ontwikkeling, vertaling en normering van psychologische testen en instrumenten
  2. Identificatie van risicoprofielen voor diverse mentale gezondheidsproblematieken op populatieniveau
  3. De ontwikkeling en evaluatie van innovatieve psychologische en psychotherapeutische interventies

Binnen BRUCC wordt gewerkt vanuit een interdisciplinaire en multi-methodische aanpak, waarbij klinische-biologische, experimentele, kwalitatieve en vragenlijst-methoden worden geïntegreerd. 

Trefwoorden:Psychological Intervention, Psychological Assessment, Mixed methods
Disciplines:Stedelijk en regionaal ontwerp, ontwikkeling en planning, Geschiedenis, Bouwkunde en gebouwentechnologie, Politieke wetenschappen, Pedagogische en onderwijswetenschappen, Andere computer ingenieurswetenschappen, informatietechnologie en mathematische ingenieurswetenschappen, Algemene biologie, Taal- en literatuurwetenschappen, Filosofie, ethiek en religiestudies, Farmaceutica, Aardwetenschappen, Diergeneeskunde, Toegepaste economie, Sociale wetenschappen, Wiskunde en statistiek, Informatie- en computerwetenschappen, Elektrotechniek en elektronica, Toegepaste psychologie