< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Afdeling Procestechnologie voor Duurzame Systemen

Division

Tijdsduur:1 jul 1977  →  31 jul 2020
Organisatieprofiel:

In deze afdeling wordt gebruik gemaakt van fysicochemische en chemisch thermodynamische principes en van procestechnologische en analytisch chemische methoden bij studies in verband met de milieuproblematiek. Het onderzoek omvat: a. Fysico-chemische behandeling van proces-, drinkwater- en afvalwaterstromen en van solventstromen, vnl. via membraanprocessen. Op dit ogenblik worden vooral nanofiltratie en pervaporatie (ook in hybride processen b v. met distillatie) bestudeerd, met gebruik van polymere en keramische membranen voor de afscheiding van organische componenten, ionen, Er wordt gestreefd naar het verkrijgen van inzicht in de scheidingstechnieken en hun mechanisme, naar modellering ervan en naar het ontwikkelen van toepassingen in allerlei processen. Procesintensificatie d.m.v. membraantechnologie is ook een aandachtspunt. b. Metalen in afvalsituaties. Solidificatie van toxisch metaalhoudend afval en studie van het uitlooggedrag; uitloging van metalen uit vliegas, hoogovenmodder, en afscheiding van de metalen uit de uitloogvloeistof; gebruik van afvalstoffen als secundaire bouwstoffen; behandeling van bodemassen van verbrandingsinstallaties. Weer wordt gezocht naar inzicht in de processen, naar modellering en naar praktische toepassingen. c. Studie van de milieuverontreiniging in Vlaanderen (PCBs, VOS,..), vnl. door de industrie. Detectie van milieuverontreiniging: zware metalen, pesticiden, gehalogeneerde KWS, worden gedetecteerd gebruik makend van ICP-MS, AAS, GC-MS, HPLC, FT-IR, De groep van C. Creemers verricht onderzoek op het gebied van de fysico- chemie van vaste oppervlakken. De aandacht verschuift daarbij steeds meer van ideale naar meer realistische oppervlakken: getrapte oppervlakken, superstructuren, nanostructuren, gedragen katalysatoren .... Naast  ;experimenteel onderzoek met LEIS (Lage Energie Ionenverstrooiing) naar de oppervlaktesamenstelling van legeringen en halfgeleiders (o.a. segregatie als functie van de temperatuur) worden diverse oppervlaktefenomenen (segregatie, relaxaties en reconstructies, orde-wanorde-overgangen, fasenscheiding...) gemodelleerd m.b.v. Monte Carlo-simulaties gecombineerd met semi-empirische energiemodellen. Deze modelstudies leveren vaak de verklaring van, en een dieper inzicht in de experimenteel waargenomen katalytische en materiaalkundige fenomenen.

Trefwoorden:Environmental technology, Separation processes, Membrane technology, Solid waste treatment, Process Intensification, Surface analysis, Interface analysis, Semiconductor physics, Environmental analysis, Analytical chemistry
Disciplines:Analytische chemie, Macromoleculaire en materiaalchemie, Duurzaamheids- en milieutechniek, Katalytische reactietechnieken, Chemisch productontwerp en formulering, Algemene chemische en biochemische ingenieurswetenschappen, Process engineering, Scheidings- en membraantechnologie, Transportfenomenen, Andere (bio)chemische ingenieurswetenschappen