< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Xingfeng Bai

  • Onderzoeksdoeleinden:Organische synthesemethodologie voor de ontwikkeling van nieuwe reactiemethoden voor de synthese van chemicaliën met toegevoegde waarde, waaronder katalytische enantioselectieve reacties voor de synthese van optisch actieve chirale moleculen die van belang zijn voor de medicinale chemie en de farmaceutische industrie, evenals CO-bindingssplitsing of functionalisering van bio- hernieuwbare chemicaliën.
  • Trefwoorden:BIOHERNIEUWBARE CHEMICALIËN, CHIRALE KATALYSE, GROENE CHEMIE, ASYMMETRISCHE SYNTHESE, Scheikunde
  • Disciplines:Organische chemische synthese
  • Onderzoekstechnieken:Gebruik van ultramoderne chromatografie- en spectroscopieapparatuur (geautomatiseerde semi-preparatieve HPLC, TLC-MS, flashchromatografiesystemen, online-IR) voor scheiding en karakterisering van organische moleculen, evenals methoden voor heterogene katalysatorkarakterisering (Raman-spectroscopie, gas sorptie en thermische analyse
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:onderneming of onderzoeksinstituten die zich bezighouden met organische synthese, katalytische industrie