< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Ulrike Van Daele

  • Onderzoeksexpertise:Translationeel en klinisch onderzoek bij brandwonden en littekens. Metabole veranderingen: Patiënten met ernstige brandwonden vertonen een snelle toename in metabolisme (hypermetabolisme) en een verhoogd energieverbruik naar aanleiding van de initiële inflammatie en humorale reacties na het trauma. Dit veroorzaakt een cascade aan negatieve reacties met spiermassa verlies tot gevolg, bovenop het verlies in spiermassa ten gevolge van de bedrust. Verlies aan spiermassa leidt tot insuline resistentie en kan op gezondheidsvlak lange termijn gevolgen hebben. Sommige gevolgen treden op vanaf de eerste dagen na het trauma en kunnen tot drie jaar na wondsluiting aanhouden. Insuline resistentie wordt opgewekt door verscheidene katabole factoren, maar daarnaast speelt ook het verlies aan spiermassa zelf een belangrijke rol in dit mechanisme. Insuline resistentie, wat uiteindelijk kan leiden tot diabetes mellitus, is een lange termijn complicatie die een ernstige impact heeft op toekomstige comorbiditeit en mortaliteit bij deze populatie. We doen onderzoek naar de korte- en langetermijneffecten zijn van brandwonden op energiemetabolisme, verlies aan spiermassa, insuline resistentie en inflammatie en het effect van oefentherapie op deze parameters bij volwassenen en in een ratmodel. Litteken veranderingen: Fibrose en littekenvorming van de huid vormen een aanzienlijke fysiologische en psychologische belasting voor patiënten. Littekens kunnen worden veroorzaakt door lichamelijk trauma, chirurgische incisies, brandwonden en zelfs acne. De meeste oppervlakkige verwondingen, die de dermis niet bereiken, laten geen significante littekens achter. Maar diepe huidverwondingen veroorzaken pathologische littekens. Andere factoren, zoals mechanische belasting, langdurige ontsteking, overactieve proliferatie, bacteriële kolonisatie en reactie op vreemde lichamen, zijn mogelijke factoren waarvan wordt aangenomen dat ze ten grondslag liggen aan de vorming of contracturen van menselijke hypertrofische en keloïde littekens. Dit kan leiden tot pijn, jeuk, functiebeperking, esthetische nadelen, angst, depressie en een slechte kwaliteit van leven van de patiënt. We doen onderzoek naar het reguleren van ontsteking en littekenvorming door op een gecontrolleerde manier mechanische krachten op de huid aan te wenden. Dit activeert een proces van mechanotransductie, dat kan worden gedefinieerd als de intracellulaire omzetting van mechanische stimuli in interne chemische signalen die gentranscriptie kunnen beïnvloeden. Verschillende niet-invasieve fysieke mechanische interventies van littekens (bijv. massage, tape en extracorporale schokgolftherapie of ESWT) oefenen mechanische belasting uit en initiëren zo mechanotransductie.
  • Trefwoorden:METABOLISME (ENERGIE), LITTEKEN, BRANDWONDEN, MECHANOTHERAPIE, Geneeskunde
  • Disciplines:Medisch intensieve zorgen, Pathofysiologie
  • Onderzoekstechnieken:I. Metabole veranderingen bij brandwonden: a) Labo metingen: Bepaling metabool profiel van de skeletspieren, lever en bloed. Immuun-histochemische, Western-blotting en biochemische analyse van de activatie en inhoud van satelliet cellen, spier-capilarisatie, autofagie en /of metabole signaal paden. Myostatin als spierafbraak regulator. Insulin resistentie door de Homeostasis Model Assessment (HOMA) index. b) Klinische metingen: Spierkracht metingen aan bed, zoals handspierknijpkracht en isometrische spierkrachtmetingen. Ultrasound om de dwarsdoorsnede van de spier te bepalen. II. Huid- en littekenmetingen a) Labo metingen: Mechanosensitive pathways reactivity. Integrin, TGF-β, Wnt/ β catenin, GPCRS and calcium-Ion pathways. Histologische analyses zoals type collagen, aantal myofibroblasten and fibroblasten. b) Klinische metingen: roodheid, transepidermaal waterverlies, dikte en elasticiteit van het litteken/de huid. III. Patiënt gecentreerde metingen - vragenlijsten Quality of life metingen, generieke en brandwondenspecifieke metingen, POSAS, BSHSB. We ontwikkelen een digital klinisch zorgpad voor de littekenpatiënt.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Onderzoekers, clinici en patiëntenorganisaties in het domein van litteken en brandwondenrevalidatie.