< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Tinne Dilles

  • Onderzoeksdoeleinden:Voorzitster en oprichter NuPhaC. NUPHAC is een consortium dat als kennis- en expertisecentrum met betrekking tot de rol van verpleegkundigen in de farmaceutische zorg. NUPHAC vertaalt de unieke focus van verpleegkundigen in farmaceutische zorg naar een multidisciplinair samenwerkend landschap. Hierdoor wordt NUPHAC een tussenpersoon tussen de gebruiker, zijn omgeving en de zorgverstrekkers. Als referentienetwerk is NUPHAC een belangrijke speler die een wezenlijk verschil maakt in het domein van onderzoek, opleiding en beleidsvoorbereidend werk, met het oog op de verbetering van de verpleegkundig farmaceutische zorg in de klinische praktijk. NUPHAC heeft in het domein van farmaceutische zorg bijzondere expertise in – therapietrouw, zelf-management en patiënteneducatie – veiligheid in het geneesmiddelenbeleid – kwaliteit van voorschrijven en het opvolgen van effecten van geneesmiddelen – en de rol van verpleegkundigen, hun competenties en hun opleiding in interprofessionele farmaceutische zorg. NUPHAC vormt als sleutelorganisatie een springplank voor gepassioneerde onderzoekers en opleiders die farmaceutische zorg willen optimaliseren door onderbouwing met de nieuwste inzichten. De verbindingen tussen onderzoek, opleiding en beleid en praktijk enerzijds, en tussen de verschillende disciplines anderzijds zijn worden hierin beschouwd als elementair. De intrinsieke betrokkenheid van NUPHAC is gelieerd aan vragen over de verpleegkundige zorg om in een samenwerking met verpleegkundigen, artsen, apothekers en gebruikers verantwoordelijk te zijn voor een verbetering van de farmaceutische zorg. Initiatieven worden uitgevoerd met verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij en dienen een bij te dragen aan de bevordering van het kwaliteit. NUPHAC overstijgt gezondheidszorginstellingen en opleidingsinstituten maar is initieel ingebed in de schoot van de vakgroep Verpleegkunde en Vroedkunde van de Universiteit Antwerpen, de master Verplegingswetenschap van de Universiteit Utrecht en de bachelor Verpleegkunde van de Hogeschool Utrecht. NUPHAC reikt de hand uit naar derden (Europa en daarbuiten), om op verschillende niveaus bij te dragen tot de planning, werking of disseminatie van bevindingen over de verpleegkundig farmaceutisch zorg. NUPHAC draagt de verantwoordelijkheid om op een duurzame en verantwoorde manier kennis, inzichten en vaardigheden rond farmaceutische zorg te delen met betrokken professionals en de maatschappij. Vanuit de expertrol kan dit op vraag of op eigen initiatief. Op dat vlak erkent NUPHAC groeipotentieel te hebben om ook bekendheid en erkenning te krijgen als wereldspeler in verpleegkundig farmaceutische zorg. www.nuphac.eu
  • Trefwoorden:ZORG VOOR DE OUDEREN, ZELFMANAGEMENT, ZORG, MEDICIJNENGEBRUIK, MONITORING, VEILIGHEIDMANAGEMENT, VERPLEEGKUNDE, VERPLEEGKUNDIG ONDERWIJS, Geneeskunde
  • Disciplines:Geriatrische verpleegkunde, Verpleegkunde niet elders geclassificeerd, Farmaceutische zorg, Farmaco-epidemiologie, Farmacotherapie
  • Onderzoekstechnieken:kwantitatieve onderzoeksmethodologie en toegepaste statistiek
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:patiënten zorgverleners onderzoek in gezondheidszorg onderwijs in gezondheidszorg beleid in gezondheidszorg