< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Thomas Vanneste

  • Trefwoorden:bosbeheer, bergecosystemen, landschapsecologie, ecologische corridors, ecologie, wegbermen, plantecologie, microklimaat, houtkanten, Bosecologie, Klimaatverandering
  • Disciplines:Plantenbiologie, Dierkundige biologie, Andere milieuwetenschappen, Milieuwetenschappen en management, Ecologie, Milieumanagement, Milieurehabilitatie, Landschapsecologie, Systematiek en taxonomie van planten, Ecologie niet elders geclassificeerd, Terrestrische ecologie, Gemeenschapsecologie, Plantenecologie, Globale ecologie, Beheer van natural resources, Wild- en habitatbeheer, Conservatie en biodiversiteit, Ecosysteemdiensten