< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Stijn Temmerman

  • Onderzoeksexpertise:Hydrodynamica, sedimenenttransport en (geo)morfologische dynamiek van estuaria en rivieren: veldmetingen, GIS en remote sensing, numerieke modellering
  • Trefwoorden:RIVIERBEZINKSEL, KUSTWATEREN, INTEGRAAL WATERBEHEER, ZOETWATERGETIJMOERASSEN, SEDIMENTEN, TRANSPORT VAN SEDIMENTEN, GEOGRAFISCHE INFORMATIESYSTEMEN, GEOMORFOLOGIE, Aardwetenschappen en aardrijkskunde
  • Disciplines:Toegepaste wiskunde, Geologie, Geofysica, Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen, Andere aardwetenschappen, Aquatische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling, Geomatische ingenieurswetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Hydrodynamische metingen op basis van Acoustic Doppler Velocimetry. Sedimentatie-erosie metingen op basis van in-huis ontwikkelde sediment traps, suspended sediment samplers, sedimentation-erosion tables (SET). Topografische opmetingen op basis van Total Station, RTK-GPS. GIS en teledetectie analyses. Numerieke modellering: hydrodynamisch, sedimenttransport, morfodynamisch modelleren.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Overheden, studiebureaus, industrie (o.a. baggerbedrijven, havenbedrijven) betrokken in het beheer van estuaria en rivieren.