< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Siegfried Vlaeminck

  • Onderzoeksdoeleinden  (University of Antwerp):Algemeen:• Biologische afvalwaterzuivering • Herwinnen en hergebruiken van grondstoffen • Duurzame technologie voor waterzuivering en waterbehandeling• Cleantech en milieutechnologie• Microbiële biotechnologie Meer specifiek: • Schone microbiële technologie voor een duurzame watercyclus en voedselproductieketen • Verwijdering en herwinning van nutriënten • Microbiële technologie voor hulpbronnenefficiënt nutriëntbeheer• Regeneratieve levensondersteunende systemen (RLSS) voor bemande ruimtevaartMeer gedetailleerd:"Duurzame, veilige en kostenefficiënte "• Duurzaam: hulpbronnenefficiënt, energiepositief, minimum uitstoot broeikasgassen (e.g. N2O) • Laag in ongewenste sporenverontreinigingen en opkomende stoffen• Stofstroomanalyse (MFA/SFA), levenscyclusanalyse (LCA), techno-economische analyse (TEA)"Microbiële technologie"• Stikstofverwijdering: partiële nitritatie/anammox voor water- en sliblijn, nitritatie/denitritatie, S-gebaseerde denitrificatie, thermofiele nitrificatie/denitrificatie, thermofiele anammox• Koolstofafvang: organica (hoogbelast actief slib) and CO2 (fototrofen)• Energiepositieve rioolwaterzuivering• Productie van vloeibare nitraatgebaseerde meststoffen via nitrificatie• Productie van microbieel eiwit voor voeder en voedsel (single-cell protein) en traagwerkende meststoffen: microalgen, purperbacteriën, aerobe heterotrofen• Snelle compostering en delignificatie"Voor het herwinnen van grondstoffen uit of behandelen van afval- en nevenstromen, of om te produceren van hernieuwbare hulpbronnen"• Steden (rioolwater, urine, zwart water), industrie, landbouw (e.g. mest), aquacultuur• Toepassing op aarde en in de ruimte (regeneratieve levensondersteunende systemen, RLSS)
  • Trefwoorden  (University of Antwerp):AFVALWATERBEHANDELING, REGENERATIEVE LEVENSONDERSTEUNENDE SYSTEMEN, VOEDINGSSTOFFEN, MILIEUTECHNOLOGIE, VOEDSEL, WATER, WATERBEHANDELING, SINGLE CELL-EIWIT, MICROBIEEL EIWIT, INDUSTRIËLE BIOTECHNOLOGIE, DUURZAME TECHNOLOGIEËN, Toegepaste biologische wetenschappen
  • Disciplines  (Ghent University):Biomechanische ingenieurswetenschappen, Industriële biotechnologie, Milieu ingenieurswetenschappen en biotechnologie, Biomateriaal engineering, Biologische systeemtechnologie, Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen, Andere (bio)medische ingenieurswetenschappen, Engineering van biomaterialen
  • Disciplines  (University of Antwerp):Biologische systeemtechnologie, Milieu ingenieurswetenschappen en biotechnologie, Industriële biotechnologie, Biotechnologie voor landbouw, bosbouw, visserij en aanverwante wetenschappen, Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie, (Afval)waterzuiveringsprocessen
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):Bedrijven, overheden en organisaties actief bij het ontwikkelen, implementeren, gebruiken en/of controleren van technologieën voor de watercyclus en/of voedselketen