< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Sara Vicca

  • Onderzoeksdoeleinden:Mijn onderzoek gaat voornamelijk over de invloed van omgevingsfactoren (bvb. klimaat) op koolstofcyclering in bossen en andere ecosystemen. De focus ligt hierbij op de feedbacks van ecosystemen naar klimaatverandering. Terrestrische ecosystemen slaan momenteel zo'n 30% van onze CO2 emissies op, en vertragen klimaatverandering dus. Maar, veranderingen in omgevingsfactoren, zoals de stijgende temperatuur, toenemende droogtes etc. kunnen deze bufferende werking van onze ecosystemen aantasten. Anderzijds wordt het steeds duidelijker dat we naast sterke emissiereducties onze ecosystemen ook zullen nodig hebben om extra CO2 uit de atmosfeer te halen - om negatieve emissietechnologiën te realiseren dus - om de klimaatopwarming te kunnen beperken tot 1.5 of 2 graden. Ecosystemen bieden heel wat mogelijkheden om zulke negatieve emissies te realiseren. Enkele mogelijkheden zijn: (her)bebossen, biochar toevoeging aan akkers, bio-energie met carbon capture and storage (BECCS), en versneld verweren van silicaathoudend gesteente (enhanced weathering). Deze nature-based solutions vergen echter nog heel wat onderzoek en ontwikkeling om hun potentieel te achterhalen en om de meest duurzame en effectieve manier van implementatie te bepalen.Enerzijds bestudeer ik de fundamentele processen die koolstofcyclering in bossen, graslanden en andere ecosystemen bepalen. Via experimenten en database-analyses gaan we bijvoorbeeld na hoe opwarming, droogte en andere omgevingsfactoren plantengroei beïnvloeden. Daarnaast gingen we recent ook van start met een nieuwe onderzoekslijn omtrent negatieve emissietechnologiën, waarbij we onder meer de koolstofopslag en de neveneffecten (o.a. op plantengroei en voedingswaarde van gewassen) bestuderen van 2 negatieve emissietechnologiën/nature-based solutions: biochar en enhanced weathering.Onderwijs: - onderdeel 'global change' van het vak 'Meteorology, climatology and global change'- oprichter en coordinator korfvak 'klimaatverandering'
  • Trefwoorden:BIOGEOCHEMISCHE CYCLI, BIOSFEER (AARDS), BOS ECOSYSTEMEN, KLIMAATOPWARMING, KOOLSTOFCYCLUS, DE BESCHIKBAARHEID VAN VOEDINGSSTOFFEN, BROEIKASGASEMISSIES, STIKSTOF, Biologie
  • Disciplines:Klimaatsverandering, Andere aardwetenschappen, Terrestrische ecologie, Biogeochemische cycli, Milieuwetenschappen en management, Koolstofsequestratie wetenschappen, Andere milieuwetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:ExperimentenAnalyses van grote datasets
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:OnderwijsBosbouwEcosysteemmanagementBeleidsmakers