< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Peter Van Bogaert

  • Onderzoeksexpertise:Onderzoek richt zich naar de organisatie van zorg en de effecten bij patiënten, cliënten, personen met een zorg- en of ondersteuningsnood en zorgverleners in alle domeinen binnen de gezondheidszorg (acute zorg, ggz, woonzorgcentra en eerstelijnszorg. Specifiek gaat de aandacht naar de pychosociale en sociotechnische werkomgeving van verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners in een mono en interdisciplinaire context gerelateerd aan implementatie strategieën en innovaties in het kader van kwaliteitsverbetering en veiligheid van zorg; de rol van leidinggevenden en leiderschap in klinische settings. Verder is er bijzondere aandacht voor residentiële ouderenzorg voor wat betreft nonfarmacologische therapieën en persoonsgerichte zorg.
  • Trefwoorden:OUDERE MENSEN, INNOVATIES, BURNOUT, Geneeskunde
  • Disciplines:Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Verpleegkunde, Organisatie van de gezondheidszorg, Gezondheidszorgmanagement, Ziekenhuiswetenschappen en -management, Ouderenzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Eerstelijnsgezondheidszorg, Kwaliteitsbewaking, Residentiële gezondheidszorg
  • Onderzoekstechnieken:Cross-sectioneel survey onderzoek, longitudinaal interventie onderzoek, RCTs en mixed method onderzoek (verklarend of exploratief sequentieel studie design) met gebruik van gevorderde statistische technieken zoals structural equation modeling en multilevel analyses en time series analyses. Daarnaast het opzette van gestructureerde (grote) databanken om modeling en machine learning technieken toe te passen in klinische settings.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Patiënten, cliënten, personen met een zorg- en ondersteuningsnood, zorgverleners en gezondheidszorgorganisaties in alle domeinen zoals de acute zorg, ggz, woonzorgcentra en eerstelijnszorg.