< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Nick Gebruers

  • Onderzoeksexpertise:Algemeen spitst mijn onderzoek zich toe op de neveneffecten die ontstaan na de behandeling van borstkanker. De focus van het onderzoek is klinisch alsook eerder fundamenteel. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is de levenskwaliteit van de patiënten die een behandeling voor borstkanker hebben ondergaan. Er is specifiek aandacht voor lymfoedeem, borstoedeem, manuele lymfedrainage en aanpassingen in het metabolisme tijdens de chemotherapie. Sinds 2020 is de focus van mijn onderzoek verschoven naar de behandeling van chronisch oedeem van de onderste ledematen. We onderzoeken de effecten van compressietherapie enerzijds. Anderzijds gebruiken we lymfofluoroscopie om de gevolgen van veneuze behandelingen op het lymfestelsel in kaar te brengen.
  • Trefwoorden:REHABILITATIE, LYMFOEDEEM, BORSTKANKER, Geneeskunde
  • Disciplines:Kinesitherapie, Fysiotherapie, Revalidatie
  • Onderzoekstechnieken:PROMS (patiënt georienteerde vragenlijsten) Waterverplaatsingstechnieken Omtreksmetingen Vochtretentiemetingen (MoistureMeter) Bio-impedantie
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Patiëntengroepen Gezondheidsdiensten (mutualiteiten, FOD) Algemene bevolking Media