< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Lieve Vermeiren

  • Onderzoeksexpertise:

    Als coördinator van het onderzoekscentrum AgroFoodNature bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die zich situeren in de domeinen land- en tuinbouw, voeding en natuur en binnen die domeinen én op de raakvlakken ervan werken aan een duurzame productie in een veerkrachtige biodiverse omgeving

  • Trefwoorden:voedselveiligheid, levensmiddelenmicrobiologie, voedselveiligheidszorg, conserveringstechnologie
  • Disciplines:Voedselmicrobiologie, Voedselverpakking, -conservering en -veiligheid, Voedseltechnologie, Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie niet elders geclassificeerd