< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Julie De Groot

  • Onderzoeksdoeleinden:Mijn onderzoeksexpertise situeert zich binnen de material culture studies, op het snijvlak van geschiedenis, kunstgeschiedenis en erfgoedstudies. Mijn onderzoek handelt enerzijds over de materiële cultuur in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne periode (met een focus op wonen, interieur en meubilair), en anderzijds over de biografie van objecten binnen museale context en de interactie tussen bezoekers, curatoren en deze objecten. Ik doceer momenteel 2 vakken binnen Conservatie-Restauratie en Erfgoedstudies: 'projectmanagement van roerend en immaterieel erfgoed' en 'Historische Interieurs, Stijlenleer en Meubilair'. Daarnaast ben ik betrokken in tal van erfgoedprojecten en onderzoeksprojecten, telkens rond de topics paleografie, materiële cultuur, museologie en design history.
  • Trefwoorden:MATERIËLE CULTUUR EN ERFGOED
  • Disciplines:Geschiedenis, Ontwikkeling van methoden en technieken, Geschiedenis van de historische cultuur, Historische materialen en productiemethoden, Collecties erfgoed, Museologie, Erfgoed en conservering van interieurarchitectuur
  • Onderzoekstechnieken:Paleografie Archiefonderzoek Interview
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Musea, erfgoedorganisaties, archieven