< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Jordi Casteleyn

  • Onderzoeksdoeleinden:Jordi Casteleyn is verantwoordelijk voor Didactiek Nederlands, Didactiek Nederlands aan anderstaligen, en Talenbeleid. Zijn onderzoek focust op lees- en spreekvaardigheid in het secundair onderwijs.
  • Trefwoorden:LEESVAARDIGHEID, BEGRIJPEND LEZEN, SPREKEND, DIDACTIEK, TAALEDUCATIE, SECUNDAIR ONDERWIJS, Pedagogische wetenschappen en didactiek
  • Disciplines:Talen, Literatuurwetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:kwalitatieve en kwantitatieve analyses
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:leerkrachten, scholen, onderwijsnetten, beleidsorganisaties