< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Jana Deforche

  • Onderzoeksdoeleinden:Jana Deforche is doctor in de sociale wetenschapper met expertise in meerlagige bestuurscontexten, federale systemen, Europese politiek en bestuurskundige vraagstukken. Naast academisch onderzoek en onderwijservaring (2006_2013) was ze als coördinator innovatie bij stad Antwerpen (2014-2020) betrokken in tientallen (Europese) innovatieprojecten in quadrupli helix context. Sinds 2021 is domeinvalorisatiemanager grootstedelijkheid bij UAntwerpen en executive director van Design Sciences Hub. Onderzoeksinteresses: energie, milieu, klimaat, participatievraagstukken, (sociale) innovatie, grootstedelijkheid, living labs, ontwerpwetenschappen
  • Trefwoorden:STEDENBOUWKUNDE, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale verandering, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Politieke organisaties en instellingen, Openbaar bestuur, Stedelijke en regionale geografie, Productontwikkeling
  • Onderzoekstechnieken:kwalitatieve sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethodesLiving labstransdisciplinaire onderzoekssettingsBlue Sky Studiosystemic designhuman centred design
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:overhedenpublieke instellingenbouwsectorruimtelijke plannersinnovatieve bedrijven