< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Guy Van Camp

  • Onderzoeksdoeleinden:Sedert tientallen jaren heeft het laboratorium van Guy Van Camp een sterke internationale reputatie op het vlak van erfelijke slechthorendheid. De nadruk ligt hierbij op niet syndromale vormen en otosclerose. In de vroege jaren van het onderzoek werden grote families verzameld in België en Nederland, maar ook in landen met hoge consanguiniteit zoals Iran. Die families werden onderzocht via koppelingsanalyse, en de genen werden geïdentificeerd via positionele klonering. Het laboratorium heeft een groot aantal genen gelokaliseerd, en velen hiervan ook geïdentificeerd. Later werd het onderzoek uitgebreid naar complex genetische vormen van slechthorendheid, zoals ouderdomsslechthorendheid en otosclerose. Het lab heeft een substantiële expertise in dit domein opgebouwd, en grote patiënt- en familiecollecties gerealiseerd. Het lab was bij de eerste om genen te identificeren voor deze complexe vormen van slechthorendheid. Een aantal van de genen die door het lab werden geïdentificeerd, worden functioneel bestudeerd via muis modellen. De meeste nadruk ligt op het GSDME gen (DFNA5). Dit gen is verantwoordelijk voor autosomaal dominant gehoorverlies, maar het gen is ook een belangrijk tumor suppressor gen dat geïnactiveerd is in verschillende frequente vormen van kanker.Het laboratorium heeft steeds de noodzaak gevoeld om de onderzoeksresultaten om te zetten in toepassingen waar patiënten kunnen van profiteren. Om die reden werd sterk geïnvesteerd in het ontwikkelen van DNA diagnostiek voor doofheid. Dit werd gedaan in nauwe samenwerking met het diagnostische lab van het Centrum Medische Genetica. Als één van de eerste labs in de wereld werd diagnostiek voor GJB2 ontwikkeld, nadat het lab een belangrijke rol speelde bij de identificatie van het gen. Het lab lag mee aan de basis van de implementatie van massief parallele sequentietechnieken in doofheidsdiagnostiek met behulp van gen panels, waardoor Medische Genetica Antwerpen een referentie lab werd voor genetische doofheid in België en Europa.Omwille van het onderzoek naar GSDME werd in 2014 een onderzoekslijn naar kanker genetica en epigenetica opgestart. Hiervoor werd een nauwe samenwerking opgezet met het Centrum voor oncologische research van het UZA en UAntwerpen. Verschillende nieuwe projecten werden gestart, met een focus op vloeibare biopten, neuroendocriene tumoren, mesothelioom en colorectaal kanker. Belangrijke investeringen in bioinformatica werden gedaan, waarbij bio-informatici het team vervoegden. Dit leidde tot een groeiende expertise en op maat gemaakte pijplijnen voor analyse van exoom, genoom en transcriptoom data. De analyse omvat zowel eigen datasets als publieke datasets zoals die van “The Cancer Genome Atlas” (TCGA).
  • Trefwoorden:GENETISCHE ZIEKTE, KANKER, GENETISCHE ANALYSE, GENETISCHE VARIATIE, EPIGENETICA, Biomedische wetenschappen
  • Disciplines:Analyse van next-generation sequence data, Bio-informatica van ziekten, Kankerbiologie, Kankerdiagnose
  • Onderzoekstechnieken:Het laboratorium heeft technologisch vooruitstrevende apparatuur, waaronder Illumina Hiseq, Nextseq en Miseq apparaten. Er is eveneens een sterke expertise in bio-informatica voor de data-analyse.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Het laboratorium biedt zijn expertise en apparatuur aan aan andere academische onderzoeksgroepen voor collaboratief onderzoek.