< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Frank Brisard

  • Onderzoeksexpertise:Mijn onderzoek vertrekt op de eerste plaats vanuit een cognitief-functioneel en op taalgebruik gebaseerd ("usage-based") perspectief, in combinatie met een pragmatische kijk op de analyse van taal in reële contexten (via het gebruik van corpora). Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar de betekenis en het gebruik van grammaticale markeerders van tijd/aspect/modaliteit (in verschillende talen), de interactie tussen grammaticale constructies en pragmatiek, en cognitieve en "constructie-"grammatica's.
  • Trefwoorden:COGNITIEVE GRAMMATICA, ENGELSE TAAL, PRAGMATIEK, ALGEMENE LINGUÏSTIEK, CORPUSLINGUISTIEK, SEMANTISCHE VERANDERING, TIJD/ASPECT, Letteren
  • Disciplines:Talen, Linguïstiek, Literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Ik heb ervaring met de analyse van Engels- en anderstalige (geschreven/gesproken) corpora, bv pidgins/creooltalen, met het oog op de extractie van betekenisvolle gebruikspatronen, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van grammaticale constructies. Ik ben eveneens vertrouwd met semantische analyses in een aantal taalkundige modellen, waaronder Cognitive Grammar en Construction Grammar.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Onderzoekers in (toegepaste) taalkunde, inclusief in domeinen als taalontwikkeling en -verwerving, taalstoornissen, antropologie/etnografie, organisatiewetenschappen, forensische taalkunde, enz.