< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Elisabeth de Bruijn

  • Onderzoeksdoeleinden:Elisabeth de Bruijn is postdoctoraal onderzoeker van het FWO Vlaanderen, verbonden aan het Instituut voor de studie van de letterkunde in de Nederlanden (ISLN) aan de Universiteit Antwerpen. Zij doet onderzoek naar middeleeuwse literatuur in grensgebieden (Middelnederduitse regio's en het Maas-Rijngebied) en naar literatuur vanuit een grensoverschrijdend perspectief (vooral vroeg gedrukte romans in West-Europa).
  • Trefwoorden:NEDERDUITSE TEKSTEN, MANUSCRIPTSTUDIES, GESCHIEDENIS VAN HET BOEK, EUROPESE LITERATUUR, MIDDEL NEDERLANDSE LITERATUUR, GESCHIEDENIS VAN DE BOEKDRUKKUNST, MIDDELEEUWSE LITERATUUR, Letteren
  • Disciplines:Bibliotheekwetenschappen, Talen, Literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie van de talenstudies, Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen, Studie van de regio's, Andere humane wetenschappen en de kunsten, Nederlandse literatuur, Duitse literatuur, Middeleeuwse literatuur, Andere Europese literatuur
  • Onderzoekstechnieken:divers
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:academici, studenten, bibliotheken