< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Dirk Vanheule

  • Onderzoeksexpertise:Onderzoek naar de juridische aspecten van asiel en immigratie vanuit de invalshoek van rechtsbescherming, mensenrechten en het EU asiel- en migratierecht.
  • Trefwoorden:RECHT VAN DE MENSENRECHTEN, VLUCHTELINGENRECHT, CONSTITUTIONALISME, IMMIGRATIE, ASIEL, MIGRATIE- EN ASIELBELEID VAN DE EUROPESE UNIE, IMMIGRATIEWETGEVING, Rechtswetenschappen
  • Disciplines:Rechten, Constitutioneel recht, Europees recht, Mensenrechtenwetgeving, Andere rechten en juridische studies
  • Onderzoekstechnieken:Juridisch-doctrinaal onderzoek (analysis of legislation, case law and legal doctrine)
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Wetgevers, regering en overheid, niet-gouvernementele organisaties, belangengroepen.