< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Bruno De Borger

  • Onderzoeksdoeleinden:Ik voer theoretisch en toegepast onderzoek uit binnen de transporteconomie. Mijn recente onderzoek betreft de politieke economie van maatregelen (rekeningrijden, belastinghervormingen, publiek transport) om de files te bestrijden, het gebruik van "zachte" maatregelen om verkeer te beinvloeden (verkeersdrempels, verkeerslichten, autovrije zones, lage emissiezones, etc), en de invloed van verbeteringen in infrastructuur voor de productiviteit van bedrijven.
  • Trefwoorden:TRANSPORTECONOMIE, REKENINGRIJDEN, KILOMETERHEFFING, REKENINGRIJDEN, POLITIEKE ECONOMIE, Economie en toegepaste economische wetenschappen
  • Disciplines:Toegepaste economie, Mathematische en kwantitatieve methoden, Micro-economie, Economische geografie, Industriële economie, Publieke economie, Transporteconomie, Stedelijke, landelijke en regionale economie
  • Onderzoekstechnieken:Ik werk met wiskundig-theoretische modellen, numerieke simulatiemodellen, en econometrische technieken.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Mijn onderzoek kan nuttig zijn voor overheid, private organisaties, en iedereen geinteresseerd in de mobiliteitsproblematiek.