< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Daniël Cuypers

  • Onderzoeksexpertise:Ongeveer 300 publicaties, boeken, artikelen, noten bij rechtspraak boekbesprekingen. (10 jaar advocaat, 9 jaar lid Vlaams rechtscolleges, 140 bijdragen en lezingen op internationale en nationale conferenties als spreker, voorzitter, organisator)
  • Trefwoorden:BELGISCH RECHT, ONTSLAGRECHT, DISCRIMINATIERECHT, EUROPEES ARBEIDSRECHT, ARBEIDSVOORWAARDEN, Rechtswetenschappen
  • Disciplines:Mensenrechtenwetgeving, Arbeidsrecht
  • Onderzoekstechnieken:Klassiek juridisch onderzoek. Analyse wetgeving, rechtspraak, rechtsleer. zowel nationaal als Europees. Substantiële rechtsvergelijking.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Wetenschappelijke onderzoekers, rechters, advocaten, vakbonden, werkgeversorganisaties, overheidsinstellingen.