< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Basil Britto Xavier

  • Onderzoeksexpertise:Basil Britto Xavier heeft zijn doctoraat behaald in de Medische Wetenschappen bij de Universiteit Antwerpen, België. Daarnaast heeft hij een master in de Biologie (2011, University of Iceland, Ysland), in Medische Bio-Ethics (2008, KU Leuven, Belgium, Radboud University, The Netherlands, University of Padova, Italy), in Filosofie in de Microbiologie: MPhil (2005, Bharathidasan University), is hij houder van een postgraduaatdiploma in bioinformatica en heeft hij een master in Microbiologie (2003, Bharathidasan University, Tiruchirappalli, India). Zijn voornaaste onderzoeksinteresse richt zich op antibioticaresistentie en microbioomstudies. Hij heeft meer dan 12 jaar ervaring in de microbiologie, moleculaire biologie en meer specifiek in next-generation sequencing workflows voor tweede (Illumina) en derde generatietechnolgiën (Oxford Nanopore and Pacbio) en de ontwikkeling van pijplijnen gebruikt bij geavanceerde genomisch, metagenomisch, transcriptomisch onderzoek en bij DNA modificaties en dit alles gerelateerd aan klinische perspectieven binnen de microbiologie. Hij was en is betrokken bij verschillende EU IMI-JU project COMBACTE, ANTICIPATE, H2020 (COMPARE), JPIAMR (STARCS), EU-FP6/FP7 (SATURN, R-GNOSIS), EU-EDCTP2 (PediCAP) en het FWO project PReGo. Hij werkt ook mee binnen internaltionale metagenomische sequencing consortia voor eukaryoten. Hij heeft artikels gepubliceerd bij tijdschriften met een hoge impact factor zoals Eurosurviellance, LID, CMI, AAC, Scientific Reports and JAC. Hij is lid van verschillende onderzoeks- en studienetwerken zoals, ESGARS, Molecular diagnostics, ESGMD, ESGCD en ESCMID. Hij heeft artikels beoordeeld voor tijdschriften zoals Journal of Antimicrobial therapy, PLoS ONE, Molecular Evolution and Drug Resistance.
  • Trefwoorden:WEERSTAND, ANTIBIOTICUMRESISTENTE BACTERIËN, ANTIBIOTICUMRESISTENTIE, GENOTYPE-FENOTYPE CORRELATIE, NEXT GENERATION SEQUENCING, GENIDENTIFICATIE, Geneeskunde
  • Disciplines:Analyse van next-generation sequence data, Bacteriologie, Microbioom, Infectieziekten
  • Onderzoekstechnieken:Zijn achtergrond in moleculaire microboiologie en bioinformatica heeft aanleiding gegeven om unieke translationele studies uit te voeren die inzicht gaven in het genetische dynamisme van organismen en meer specifiek in multiresistente bacteriën. Het recent ontdekte plasmide gemedieerd resistentiemechanism tegen colistin in de Belgische veehouderij, (Xavier et al, Eurosurveillance, 2016, veel geciteerd artikel, 314 citaties in Google Scholar). Daarnaast werkte hij mee aan ontwikkeling en optimalisering van de nieuwste next-generation sequencing technologieprotocollen en stelde analyse pijplijnen op om te gebruiken binnen geavanceerde genetische, genomische en metagenomische toepassingen in combinatie met fundamentele microbiologie/moleculaire biologische technieken met de doelstelling belangrijke vragen te beantwoorden in de klinische microbiologie/infectieziekten. Tot op heden, heeft zijn werk meer dan 25 artikels opgeleverd (Google Scholar citations: 1026, h-index: 12, i12-index: 17), waaronder 4 gerangschikt als hoogst geciteerde artikel en > 88% als eerste, tweede auteur of laatste auteur.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Microbioloog, Bioinformaticus, Moleculair bioloog, Next Generation Sequencing Specialist