< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Aviel Verbruggen

  • Onderzoeksdoeleinden:Haalbaarheid studies inzake investeringsprojecten met prijsbepaling voor energie, grondstoffen en milieu.
  • Trefwoorden:TARIEFSTELLING, RUIMTELIJKE ORDENING, HAALBAARHEID, ENERGIE, Economie en toegepaste economische wetenschappen
  • Disciplines:Elektrische energietechniek, Energieopwekkings-, conversie- en opslagtechniek, Toegepaste economie, Marketing
  • Onderzoekstechnieken:- Computer modellen- Simulatie technieken
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Overheidsdiensten op diverse niveau's : lokaal, regionaal, nationaal en internationaal- Grote bedrijven