< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Annick De Houwer

  • Onderzoeksdoeleinden:- lezingen voor een academisch of niet-academisch publiek over kindertaal en meerr specifiek tweetalige kinderen- advies i.v.m. tweetalige opvoeding- advies i.v.m. het introduceren van een tweede taal op de basisschool
  • Trefwoorden:TAALACQUISITIE, KINDEREN, TWEETALIGHEID, COMMUNICATIEVE INTERACTIE, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Ontwikkelingspsychologie en veroudering, Onderwijscurriculum, Lingu├»stiek, Antropologie, Toegepaste sociologie, Demografie, Beleid en administratie, Sociale verandering, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociaal werk, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Sociologie van organisaties en beroepen, Andere sociologie en antropologie, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen, Economische geografie, Menselijke geografie, Recreatie, vrijetijdsbesteding en toeristische geografie, Stedelijke en regionale geografie, Andere sociale en economische geografie, Communicatiewetenschappen, Journalistiek en professioneel schrijven, Media studies, Andere media en communicatie, Productontwikkeling, Andere sociale wetenschappen
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:andere wetenschappers, ouders van jonge kinderen, logopedisten, leerkrachten in de basisschool, onthaalmoeders, crechebegeleiders, beleidsmakers basisschool en secundair onderwijs (i.v.m. taalonderricht), beleidsmakers taalplanning, medici die met jonge kinderen te maken krijgen