Bekijk hier een aantal interessante filmpjes over onderzoek in de onderwijs- en welzijnssector aan de Arteveldehogeschool.

Zelfgestuurd leren in een krachtige leeromgeving

In deze uitdagende tijden ervaren we meer dan ooit hoe belangrijk het is dat leerlingen zelfgestuurd kunnen leren in een krachtige leeromgeving. Maar wat is dat nu, zelfgestuurd leren? Moet de leerling alles op eigen houtje verwerken? Tegen het najaar 2021 ontwikkelen onderzoekers aan Arteveldehogeschool een online professionaliseringstool voor leerkrachten lager en secundair onderwijs. Het platform kreeg de naam RouteZ. Leerkrachten kunnen namelijk zelf hun route kiezen waarin ze zich verder willen professionaliseren in het zelfgestuurd leren. Ze kunnen kiezen voor specifieke modules waarin alles stap voor stap wordt uitgelegd. Een grote meerwaarde is dat leerkrachten van verschillende scholen er praktijkvoorbeelden kunnen uitwisselen met elkaar. Contacteer ons om op de hoogte te blijven! 

Innovation in assessment and therapy

Wanneer schrijft iemand té veel fouten? Wanneer wordt het luisteren naar muziek een probleem voor je gehoor? Onderzoekers van Gezondheid en Zorg aan Arteveldehogeschool ontwikkelen verschillende digitale en fysieke assessment en therapy tools om na te gaan of er een probleem is en wat de oplossing is. Meer informatie op www.arteveldehogeschool.be/onderzoek.

Online welzijnshulp

Communiceren met hulpverleners en zorgverstrekkers gebeurt vooral face-to-face. In onze digitale samenleving mag een gezondheids- en welzijnsaanbod evenwel de onlinemogelijkheden niet negeren – ook nà de coronapandemie. De onderzoekslijn ‘onlinehulpverlening’ van de Arteveldehogeschool ontwikkelt hierbij een driedubbel spoor: onlinehulpmethodieken, beleidsgerichte onderzoeksprojecten en een dienstverleningsaanbod. Bekijk de video en kom meer te weten op de projectpagina. 

Active and Healthy Ageing

In de onderzoekslijn “Active and Healthy Ageing” aan Arteveldehogeschool speuren we naar manieren om zorgverleners in de ouderenzorg te ondersteunen en de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren. We willen ouderen ook stimuleren om actief en gezond te participeren in de maatschappij. Eén belangrijke rode draad in dit onderzoek is het perspectief van ouderen én zorgverleners. Dit onderzoek is er met andere woorden niet alleen voor hen, maar gebeurt ook samen mét hen. Dit draagt bij tot een innoverende en duurzame ouderenzorg waarin elke oudere de kans heeft om actief ouder te worden en elke zorgverlener kwaliteitsvol kan werken. Meer informatie op www.arteveldehogeschool.be/onderzoek.

Risicovol spelen met RePLAY

Het klinkt misschien vreemd... maar de speelomgeving té veilig maken, houdt ook risico's in voor kinderen. Benieuwd hoe dat precies zit? In dit 2 minuten-filmpje legt Helena het uit! Meer informatie? Ga naar de RePLAY website www.risicovolspelen.be