Naar 20.000 lopende projecten per jaar in FRIS

FRIS bevat een groeiend aantal onderzoeksprojecten aan de Vlaamse kennisinstellingen.  Eind 2021 bedroeg het aantal lopende onderzoeksprojecten bijna 20.000.  De meeste situeren zich in de Natuurwetenschappen (22%) en de Medische en gezondheidswetenschappenwetenschappen (21%).  De Sociale wetenschappen en Ingenieurswetenschappen en Technologie zijn ongeveer even sterk vertegenwoordigd (17 en 16%). De Humane wetenschappen en kunsten (9%) en de Landbouwwetenschappen, diergeneeskunde en levensmiddelenwetenschappen (3%) vertegenwoordigen de overige projecten.  Ongeveer 11% van de projecten hadden geen toegewezen wetenschapsdiscipline.  De cijfers voor 2021 zijn tussentijdse resultaten (21/12/2021).