logo Flanders' FOOD

 

Flanders’ FOOD is een uniek, strategie-gedreven platform dat door innovatie bijdraagt tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agrovoedingsindustrie. Flanders’ FOOD versterkt de innovatieslagkracht van de doelgroep door het verhogen van de wetenschappelijke en technologische kennis, hanteert hiervoor een geïntegreerde aanpak, en draagt op deze manier bij tot de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen.

De Flanders' FOOD video repportages illustreren op welke manier Flanders’ FOOD innovatie stimuleert in de agrovoedingsindustrie.

Als speerpuntcluster agrovoeding in wording zal Flanders’ FOOD het kader waarop de afgelopen 10 jaar ingezet werd verder verruimen. Samenwerken zal bovendien (nog) belangrijker worden dan vroeger. De speerpuntcluster agrovoeding zal inzetten op samenwerking over de waardeketen heen, cross-border en cross-sectoraal.

Meer info over deze organisatie is ook terug te vinden in de Flanders' FOOD presentatie.

Lees meer op de website van Flanders’ FOOD.