Zoek expertise

97961 - 97970 of 98114 resultaten

Zoek term:

Zoetwaterhabitats Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Het belang van oppervlaktewater voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten is buitenproportioneel. Met onderzoek naar verbanden tussen de watergebonden levensgemeenschap, abiotisch milieu en menselijke invloeden, de ecologie van individuele soorten, veranderingen doorheen de tijd en referentiebeelden, geeft het team Zoetwaterhabitats mee vorm aan gedifferentieerde doelstellingen, kwaliteitsbeoordeling, rapportering, herstel- en ...