Zoek expertise

1 - 10 of 40816 resultaten

Zoek term:

Lever Connexin and Pannexin Onderzoeksgroep Vrije Universiteit Brussel

Het onderzoeksonderwerp van LCPR is de studie van het gebruik van connexines en pannexinen als geneesmiddeldoelstellingen en biomarkers voor de therapie en diagnose van acute en chronische leverziekte.

Engineering Materials and Applications Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke

Expertise van de onderzoeksgroep:

EMAP, Engineering Materials & APplications is gekoppeld aan de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen op het gebied van elektronica, elektromechanica en elektrochemische ontwikkeling. EMAP vertaalt verschillende onderzoeksdoelen van 'labo fase’' naar '' industrie klaar''. De toegepaste onderzoeksthema's zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met industriële partners. Het toegepaste ...

Antwerp Centre for Digital humanities and literary Criticism (ACDC) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De analyse en interpretatie van teksten vormen een centraal gegeven binnen de literatuurwetenschap. Momenteel wordt het spectrum van onderzoeksmethodes binnen de geesteswetenschappen (humanities) verrijkt door middel van automatisering (digital humanities). Naast 'close reading' wordt hierdoor 'distant reading' mogelijk, de verzamelnaam voor nieuwe methodes van digitale tekstanalyse die humane wetenschappers in staat stellen om niet alleen ...

Onderzoeksgroep Mathematics, Education, Econometrics and Statistics (MEES), Campus Brussel KU Leuven

Verantwoordelijke

De onderzoeksgroep Mathematics, Education, Econometrics and Statistics bestaat uit docenten die onderwijs verzorgen over wiskunde, econometrie of statistiek. Het onderzoek van de groep is erg verschillend en heeft betrekking op domeinen van wiskunde (differentiaal meetkunde), onderwijsonderzoek (vb, keuze en ontwikkeling van cognitieve strategieën, numerische en mathematische cognitie, probleemoplossend gedrag, wiskunde leren), econometrie ...

Onderzoeksgroep Operations Research and Statistics, Leuven KU Leuven

Verantwoordelijke

In operationeel onderzoek wordt vooral gewerkt rond combinatorische optimalisatie. Toewijzings- en planningsproblemen, problemen met winnaarbepaling en onderzoek naar klantgerichte routebepaling zijn enkele van de onderzochte onderwerpen. Verder komen machineplanning, resource-constrained projectplanning en projectportfoliobeheer aan bod. Zowel deterministische benaderingen als methoden waarbij de onzekerheid in rekening wordt gebracht, ...

Innovation, Diversity and Educational Approaches Vrije Universiteit Brussel

De alliantieonderzoeksgroep is interdisciplinair samengesteld met onderwijsonderzoekers van zowel de Vrije Universiteit Brussel als de Universiteit Gent. De onderzoekfocus van de alliantieonderzoeksgroep is derhalve ook interdisciplinair en bundelt expertise vanuit de wetenschappelijke (sub)disciplines 'educational sciences' en 'educational sociology'. Vanuit onderwijskundige hoek is onderzoek naar onderwijsinnovatie en -implementatie de ...