Zoek expertise

1 - 10 of 40657 resultaten

Zoek term:

Lever Connexin and Pannexin Onderzoeksgroep Vrije Universiteit Brussel

Het onderzoeksonderwerp van LCPR is de studie van het gebruik van connexines en pannexinen als geneesmiddeldoelstellingen en biomarkers voor de therapie en diagnose van acute en chronische leverziekte.

Engineering Materials and Applications Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke

Expertise van de onderzoeksgroep:

EMAP, Engineering Materials & APplications is gekoppeld aan de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen op het gebied van elektronica, elektromechanica en elektrochemische ontwikkeling. EMAP vertaalt verschillende onderzoeksdoelen van 'labo fase’' naar '' industrie klaar''. De toegepaste onderzoeksthema's zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met industriële partners. Het toegepaste ...

Antwerp Centre for Digital humanities and literary Criticism (ACDC) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De analyse en interpretatie van teksten vormen een centraal gegeven binnen de literatuurwetenschap. Momenteel wordt het spectrum van onderzoeksmethodes binnen de geesteswetenschappen (humanities) verrijkt door middel van automatisering (digital humanities). Naast 'close reading' wordt hierdoor 'distant reading' mogelijk, de verzamelnaam voor nieuwe methodes van digitale tekstanalyse die humane wetenschappers in staat stellen om niet alleen ...

Onderzoekseenheid Work and Organisation Studies, Campus Brussel KU Leuven

Verantwoordelijke

Onderzoek naar psychosociaal welbevinden en organisatiepraktijken, beleid en processen die van invloed zijn op de aard en omstandigheden van werk en organisatie binnen de samenleving. De interdisciplinariteit binnen het departement is een belangrijk voordeel, gezien het de groep in staat stelt om specieke onderzoeksthema's vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en om beroep te doen op een verscheidenheid van onderzoeksmethoden. ...

Onderzoekseenheid Work and Organisation Studies, Leuven KU Leuven

Verantwoordelijke

De onderzoeksgroep Work and Organisation Studies (Leuven) heeft als doel om kennis te verruimen rond psychologisch welzijn en organisatiepraktijken en -processen gerelateerd aan werk en de organisatie van arbeid in de samenleving. De interdisciplinaire aard van de onderzoeksgroep is een sterk pluspunt en stelt ons in staat om onderzoeksthema's te bestuderen vanuit verschillende invalshoeken en aan de hand van verscheidene ...

Onderzoeksgroep Mathematics, Education, Econometrics and Statistics (MEES), Campus Brussel KU Leuven

Verantwoordelijke

De onderzoeksgroep Mathematics, Education, Econometrics and Statistics bestaat uit docenten die onderwijs verzorgen over wiskunde, econometrie of statistiek. Het onderzoek van de groep is erg verschillend en heeft betrekking op domeinen van wiskunde (differentiaal meetkunde), onderwijsonderzoek (vb, keuze en ontwikkeling van cognitieve strategieën, numerische en mathematische cognitie, probleemoplossend gedrag, wiskunde leren), econometrie ...

Grammar and Pragmatics Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De onderzoeksgroep Grammar and Pragmatics (GaP) sluit zich aan bij de algemene aandacht voor taal in gebruik die het onderzoek binnen het Departement Taalkunde kenmerkt en verenigt met name onderzoekers met een gedeelde interesse voor de studie van (talige) betekenis, in al haar verschijningsvormen. Uitgangspunt van het binnen GaP verrichte onderzoek is de veronderstelling dat grammaticale kennis (en talig gedrag in het algemeen) opgebouwd wordt ...

Onderzoeksgroep Operations Research and Business Statistics, Leuven KU Leuven

Verantwoordelijke

In operationeel onderzoek wordt vooral gewerkt rond combinatorische optimalisatie. Toewijzings- en planningsproblemen, problemen met winnaarbepaling en onderzoek naar klantgerichte routebepaling zijn enkele van de onderzochte onderwerpen. Verder komen machineplanning, resource-constrained projectplanning en projectportfoliobeheer aan bod. Zowel deterministische benaderingen als methoden waarbij de onzekerheid in rekening wordt gebracht, ...