Zoek expertise

1 - 10 of 41203 resultaten

Zoek term:

Lever Connexin and Pannexin Onderzoeksgroep Vrije Universiteit Brussel

Het onderzoeksonderwerp van LCPR is de studie van het gebruik van connexines en pannexinen als geneesmiddeldoelstellingen en biomarkers voor de therapie en diagnose van acute en chronische leverziekte.

Engineering Materials and Applications Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke

Expertise van de onderzoeksgroep:

EMAP, Engineering Materials & APplications is gekoppeld aan de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen op het gebied van elektronica, elektromechanica en elektrochemische ontwikkeling. EMAP vertaalt verschillende onderzoeksdoelen van 'labo fase’' naar '' industrie klaar''. De toegepaste onderzoeksthema's zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met industriële partners. Het toegepaste ...

Centre for Research and Conservation Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen

Bijdragen aan het behoud van biodiversiteit maakt integraal deel uit van de missie van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (ZOO
Antwerpen en Planckendael). Het onderzoekscentrum van de KMDA, het Antwerp Zoo Centre for Research and Conservation of kortweg CRC, zet zich volop in om deze missie dag in dag uit waar te maken, onder andere door actief bij te dragen aan natuurbehoud, wetenschappelijk onderzoek en educatie. ...

Onderzoekseenheid Work and Organisation Studies, Leuven KU Leuven

Verantwoordelijke

De onderzoeksgroep Work and Organisation Studies (Leuven) heeft als doel om kennis te verruimen rond psychologisch welzijn en organisatiepraktijken en -processen gerelateerd aan werk en de organisatie van arbeid in de samenleving. De interdisciplinaire aard van de onderzoeksgroep is een sterk pluspunt en stelt ons in staat om onderzoeksthema's te bestuderen vanuit verschillende invalshoeken en aan de hand van verscheidene ...

Grammar and Pragmatics Universiteit Antwerpen

De onderzoeksgroep Grammar and Pragmatics (GaP) sluit zich aan bij de algemene aandacht voor taal in gebruik die het onderzoek binnen het Departement Taalkunde kenmerkt en verenigt met name onderzoekers met een gedeelde interesse voor de studie van (talige) betekenis, in al haar verschijningsvormen. Uitgangspunt van het binnen GaP verrichte onderzoek is de veronderstelling dat grammaticale kennis (en talig gedrag in het algemeen) opgebouwd wordt ...

Antwerp Centre for Digital humanities and literary Criticism (ACDC) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De analyse en interpretatie van teksten vormen een centraal gegeven binnen de literatuurwetenschap. Momenteel wordt het spectrum van onderzoeksmethodes binnen de geesteswetenschappen (humanities) verrijkt door middel van automatisering (digital humanities). Naast 'close reading' wordt hierdoor 'distant reading' mogelijk, de verzamelnaam voor nieuwe methodes van digitale tekstanalyse die humane wetenschappers in staat stellen om niet alleen ...