Zoek expertise

1 - 8 of 8 resultaten

Zoek term:

Ecologie en Systematiek Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

Amphibian Evolution Lab http://www.amphiba.be Ons onderzoek is gebaseerd op het gebruik van moleculair fylogenetische technieken om evolutionaire patronen te verklaren in amfibieën. We proberen de relatie tussen tempo en wijze van evolutie te verklaren in relatie tot biogeografie, soortvorming en morfologische diversificatie.

Labo voor Amfibieën Evolutie Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

Het Amfibie Evolutie Lab is gevestigd in Brussel en werkt voornamelijk aan de reconstructie van verschillende aspecten van amfibische evolutie. We behandelen meerdere soorten vragen met behulp van moderne integratieve biologie, combineren veldwerk en biologische essays met labkennis in transcriptomics, genomics en fylogenetica. Ons huidige onderzoek kan worden verdeeld in drie verschillende, maar vaak nauw verweven thema's: 1) de ...