Zoek expertise

1 - 10 of 594 resultaten

Zoek term:

Niet onderzoeksgroep gebonden projecten Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke
De NOG-groep van de UHasselt omvat de projectovereenkomsten van medewerkers die niet tot een onderzoeksgroep behoren (bv. Rectoraat, Dienst Onderzoekscoördinatie, Tech Transfer Office,...)

Duurzame Chemische Procestechnologie, Technologiecampussen Gent en Aalst KU Leuven

Verantwoordelijke

Technologiecluster Duurzame Chemische Procestechnologie, Technologiecampussen Gent en Aalst

Chemische en Biochemische Procestechnologie en Regeling (BioTeC+)

Het wetenschappelijk onderzoek in Biotec+ concentreert zich op modelgebaseerde optimisatie en regeling van microbiële conversieprocessen. De onderliggende motivatie hiervoor is dat modelgebaseerde oplossingen om procesoptimisatie- en regeltechnische problemen op te ...

Laboratorium voor Lipidenbiochemie en Proteïnen-interactie KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Laboratorium voor Lipid en Proteïnen-interactie voert hoogwaardig fundamenteel onderzoek, gericht op de rol van peroxisomen in complexe cellulaire processen (vetstofwisseling, ROS / RNS metabolisme, organel dynamiek en disfuncties) bij zoogdieren en tracht om inzicht te krijgen in erfelijke en andere menselijke aandoeningen in verband met deze organellen via cellulaire studies en muismodellen.


Het Laboratorium voor Lipid ...

Instituut voor de Overheid (OE) KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Instituut voor de Overheid heeft als voornaamste doelstelling biij te dragen tot een verbetering van de beleidsvoering, het management en de organisatie in de openbare sector door: het verrichten van onderzoek naar de organisatie, de beleidsvoering en het management in de overheidssector en hieraan verwante sectoren; het inrichten van opleiding en recurrent onderwijs ten behoeve van ambtenaren en politici uit alle bestuursgeledingen; het ...

Facultair Onderzoekscentrum VIVES KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving, VIVES, heeft als missie fundamenteel en toegepast onderzoek te verrichten over regionale economie en beleid om zodoende bij te dragen tot het maatschappelijk debat inzake de economische en maatschappelijke ontwikkelign van regio's, in het bijzonder van Vlaanderen.

Het onderzoek aan het VIVES is georganiseerd rond drie kernthema’s:

  • fiscaal beleid en politieke ...

Brussels Instituut voor Journalistiekwetenschap Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

Het Brussels Institute for Journalism Studies (BIJU) benadert het inherent heterogene en veelzijdige studieobject 'journalistiek' vanuit een uitgesproken multi- en interdisciplinair perspectief. Het onderzoekscentrum bundelt en integreert vakkennis uit de taalkunde, communicatiewetenschappen, politicologie, rechten, literatuurwetenschappen en logopedie. Vanuit deze disciplines afzonderlijk, en in dialoog met elkaar, legt BIJU zich primair toe ...