Zoek expertise

1 - 10 of 629 resultaten

Zoek term:

Microbiologie en Preventie van Infecties Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

Medische microbiologie en ziekenhuisinfecties zijn de hoofdonderzoeksthema's van de voorgestelde onderzoeksgroep, met bijzondere expertise In bacteriele identlficatie & typering en antibiotica gevoeligheidsbepalingen; verotoxinproducerende E.coli (VTEC); gynecologlsche & congenitale infecties inclusief CMV, toxoplamose & ureaplasma; Bordetella pertussis; respiratoire vlrale en mycobacteriele infecties; diagnose en follow-up van ...

Niet onderzoeksgroep gebonden projecten Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke
De NOG-groep van de UHasselt omvat de projectovereenkomsten van medewerkers die niet tot een onderzoeksgroep behoren (bv. Rectoraat, Dienst Onderzoekscoördinatie, Tech Transfer Office,...)

Duurzame Chemische Procestechnologie, Technologiecampussen Gent en Aalst KU Leuven

Verantwoordelijke

Technologiecluster Duurzame Chemische Procestechnologie, Technologiecampussen Gent en Aalst

Chemische en Biochemische Procestechnologie en Regeling (BioTeC+)

Het wetenschappelijk onderzoek in Biotec+ concentreert zich op modelgebaseerde optimisatie en regeling van microbiële conversieprocessen. De onderliggende motivatie hiervoor is dat modelgebaseerde oplossingen om procesoptimisatie- en regeltechnische problemen op te ...

Laboratorium voor Lipidenbiochemie en Proteïnen-interactie KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Laboratorium voor Lipid en Proteïnen-interactie voert hoogwaardig fundamenteel onderzoek, gericht op de rol van peroxisomen in complexe cellulaire processen (vetstofwisseling, ROS / RNS metabolisme, organel dynamiek en disfuncties) bij zoogdieren en tracht om inzicht te krijgen in erfelijke en andere menselijke aandoeningen in verband met deze organellen via cellulaire studies en muismodellen.


Het Laboratorium voor Lipid ...

Facultair Onderzoekscentrum VIVES KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving, VIVES, heeft als missie fundamenteel en toegepast onderzoek te verrichten over regionale economie en beleid om zodoende bij te dragen tot het maatschappelijk debat inzake de economische en maatschappelijke ontwikkelign van regio's, in het bijzonder van Vlaanderen.

Het onderzoek aan het VIVES is georganiseerd rond drie kernthema’s:

  • fiscaal beleid en politieke ...