Zoek expertise

1 - 7 of 7 resultaten

Zoek term:

Vakgroep Wiskunde: Algebra en Meetkunde Universiteit Gent

De onderzoeksgroep Incidentiemeetkunde bestudeert incidentiestructuren, Galois meetkunde en codeertheorie, met als huidige onderzoeksonderwerpen: polaire ruimten, veralgemeende veelhoeken, schierveelhoeken, gebouwen, partiële meetkundes en hun veralgemeningen, projectieve inbeddingen en niet-abelse representaties van meetkunden, bijzondere deelverzamelingen in Galois ruimten met hun vertaling in termen van codes.De onderzoeksgroep Logica en ...