Zoek expertise

1 - 10 of 562 resultaten

Zoek term:

Vakgroep Toegepaste Analytische en Fysische Chemie Universiteit Gent

Binnen de vakgroep wordt onderzoek verricht binnen het gebied van de biosfeer-atmosfeer uitwisseling van broeikasgassen evenals stikstof en koolstof biogeochemie. Ook wordt het gebruik van stabiele en radioactieve isotopen in het landbouwkundig en milieukundig onderzoek verder ontwikkeld. Daarnaast wordt colloïd-chemisch onderzoek verricht op dispersies, emulsies en poeders. Het onderzoek van de groep ECOCHEM concentreert zich op ...