< Back to previous page

Publication

Brussel stelt gemeentelijke bestuursvormen op punt

Journal Contribution - Journal Article

Brusselse ordonnantiegever creëerde wettelijk kader voor de gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen de gemeenten. Het nieuwe kader biedt ruimte voor zes verschillende bestuurs- en samenwerkingsvormen op gemeentelijk niveau. Inwerkingtreding: 1 september 2018
Journal: De Juristenkrant
ISSN: 1374-3538
Issue: 374
Pages: 6 - 6
Keywords:Brussel, ordonnantie, bestuursvormen, intergemeentelijke samenwerking
Accessibility:Closed