< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Brussel stelt gemeentelijke bestuursvormen op punt

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Brusselse ordonnantiegever creëerde wettelijk kader voor de gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen de gemeenten. Het nieuwe kader biedt ruimte voor zes verschillende bestuurs- en samenwerkingsvormen op gemeentelijk niveau. Inwerkingtreding: 1 september 2018
Tijdschrift: De Juristenkrant
ISSN: 1374-3538
Issue: 374
Pagina's: 6 - 6
Trefwoorden:Brussel, ordonnantie, bestuursvormen, intergemeentelijke samenwerking
Toegankelijkheid:Closed