< Back to previous page

Project

Starch4feed: Valorisation of by-products of consumption potato processing in compound feeds (Starch4feed)

Het STARCH4FEED-project heeft als algemeen doel om 4 aardappelnevenstromen (glasaardappelen, aardappelstoomschillen, aardappelsnippers, voorgebakken aardappelproduct) te valoriseren als mengvoedergrondstof voor varkens en runderen. Het beoogt het karakteriseren van de stromen, het vastleggen van de randvoorwaarden, het evalueren van de (variatie in) nutritionele eigenschappen, het bepalen van de inclusieratioU+2019s voor specifieke doeldieren en het voorstellen van procescondities voor het aanwenden van deze natte stromen in het productieproces van de mengvoederbedrijven.

Date:1 Sep 2018  →  Today
Keywords:coompound feeds
Disciplines:Nutrition and dietetics , Food sciences and (bio)technology, Other chemical sciences, Agricultural animal production