< Back to previous page

Researcher

Mieke Vandenbroucke

  • Research Expertise:De omgang met (stedelijke) meertaligheid in institutionele contexten, met een empirische focus op communicatieve en talige processes (i.e. gesproken interacties, taalbeleid, vertaling/tolkpraktijk, entekstualisering en categoriseringsprocessen). Institutionele contexten binnen de expertise zijn: gemeentelijke diensten, juridische contexten, maatschappelijk werk, onderwijs, bedrijven.
  • Keywords:MULTILINGUALISM, CATEGORIZATION, LANGUAGE POLICY, INSTITUTIONAL CONTEXTS, Language and literature (incl. information, documentation, library and archive sciences)
  • Disciplines:Discourse studies, Pragmatics, Sociolinguistics
  • Research techniques:Linguistic ethnography Interactional analysis / conversation analysis Institutional discourse analysis
  • Users of research expertise:Linguists Stakeholders in the respective context topicalised in the research