< Back to previous page

Publication

Zittenblijven in Vlaanderen: de huidige stand van zaken

Journal Contribution - Journal Article

Het Vlaamse onderwijs wordt gekenmerkt door een hoog percentage zittenblijvers in vergelijking met andere landen. Ook blijkt dat Vlaamse leraren doorgaans eerder positieve opvattingen koesteren over de effecten van zittenblijven. Vlaams onderzoek toont echter aan dat zittenblijven zowel in het basis- als secundair onderwijs vaak niet rendeert en zelfs negatieve gevolgen heeft voor de prestaties, het psychosociaal functioneren en de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Vanuit deze bevindingen worden enkele suggesties gedaan voor beleid en praktijk.
Journal: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid
ISSN: 0778-0443
Volume: 5
Pages: 328 - 337
Publication year:2015