< Back to previous page

Publication

Wie niet weg is, is gezien? De beslissing tot voorlopige invrijheidstelling van gedetineerden zonder verblijfsrecht door de strafuitvoeringsrechtbank

Journal Contribution - Journal Article

Journal: Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk
ISSN: 0771-1409
Issue: 5
Volume: 38
Pages: 319-337
Publication year:2017
  • VABB Id: c:vabb:438073