< Back to previous page

Publication

In welke mate strookt het lesmateriaal van de faculteit geneeskunde UGent met de eindtermen voor de basisarts? Welke kennis wordt door de studenten 3e master geneeskunde actief herhaald?

Book Contribution - Book Abstract Conference Contribution

Book: Studenten OnderzoeksSymposium, 5e, Abstracts
Pages: 39 - 39
Publication year:2015