< Back to previous page

Publication

Wegwijzer voor een toegankelijke en interculturele drughulpverlening

Book - Book

Deze wegwijzer biedt een handig overzicht van praktijken die de professional kan gebruiken om migranten en etnische minderheden te ondersteunen bij drughulpverlening. Deze bevolkingsgroepen vinden immers vaak moeilijk toegang tot de drughulpverlening. Heel wat praktijken in deze wegwijzer kunnen snel en met minimale investering worden ingezet.Tegelijk schetst deze uitgave de achtergronden van de Belgische situatie ter zake en het onderzoeksproject (MATREMI, Belspo) dat eraan ten grondslag ligt.Project en uitgave gecoördineerd door de Universiteit Gent en uitgevoerd in nauwe samenwerking met Université Libre de Bruxelles en de koepels die de gespecialiseerde drughulpverlening vertegenwoordigen in België: VAD, FEDITO BXL en FEDITO Wallonne.
Pages: 115 p.
ISBN:9789463711746
Publication year:2020