< Back to previous page

Publication

Vennootschapsboekhouden na 1 januari 2016

Book - Book

Dit werk geeft een overzicht van de waarderingsregels volgens het Belgisch Boekhoudrecht. De nieuwe boekhoudwetgeving, BS 31 december 2015, werd reeds integraal verwerkt doorheen dit werk. De aanpassingen VOL, VKT en MICRO staan uitgebreid beschreven en worden analytisch onderzocht.
Pages: 716 p.
ISBN:978-94-000-0704-8
Publication year:2016