< Back to previous page

Publication

Vebimobe: correcte snelheidsinformatie voor correct rijgedrag: onderzoek naar mogelijkheden verkeersbordendatabank voor ITS-toepassingen

Journal Contribution - Journal Article

Onaangepaste snelheid is naast dronkenschap de hoofdoorzaak van zware ongevallen. Assistentie van de bestuurder bij het snelheidsgedrag is daarom een cruciaal hulpmiddel om ongevallen te voorkomen. De huidige navigatiesystemen geven al wel advi-serende snelheidsinformatie, maar die is niet dwingend en verre van accuraat. In het VEBIMOBE-project van het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) wordt onderzocht hoe de Vlaamse verkeersbordendatabank zou kunnen bijdragen tot correcte snelheidsinformatie en -gedrag. Meer specifiek: er wordt nage-gaan hoe de data van de verkeersbordendatabank naar ITS-standaarden kunnen worden overgezet en hoe die data via innovatieve technieken verfijnd en geactualiseerd kunnen worden.
Journal: Verkeersspecialist
ISSN: 1379-4922
Volume: 227
Pages: 20 - 22
Publication year:2016