< Back to previous page

Publication

Studie naar meettechnieken voor het onderzoeken van de opbouw van sliblagen in het Deurganckdok: deelrapport 1. Bundeling van de belangrijkste resultaten uit 3 masterproeven uitgevoerd op de Universiteit Antwerpen

Book - Report

Binnen het gebied van de haven van Antwerpen worden quasi continu onderhoudsbaggerwerken uitgevoerd om de gewenste diepgang in de vaargeul en langs terminals te kunnen garanderen. Deze werken vinden hoofdzakelijk plaats in de Schelde, maar ook achter de sluizen vinden regelmatig baggerwerken plaats. Sinds de opening van het Deurganckdok in 2005 vormt de afzetting en de ontwikkelingen in de karakteristieken van het afgezette slib ook hier een aandachtspunt. Om een beter inzicht te krijgen in deze problematiek en met name de optimale meettechnieken, werden door de Universiteit van Antwerpen verschillende masterproeven uitgevoerd, in samenwerking met het Havenbedrijf Antwerpen NV en het Waterbouwkundig Laboratorium. Voorliggend rapport bundelt de resultaten van 3 masterproeven die in de afgelopen jaren succesvol werden voltooid.
De masterproeven hadden allen tot doelstelling een aantal meettechnieken, die in situ sedimenteigenschappen karakteriseren (in casu reologie, densiteit), te verkennen en te vergelijken. Hierbij is gekozen om de vergelijking uit te voeren op slib uit het Deurganckdok, zowel in gecontroleerde testopstellingen als in situ in het dok, opdat eveneens nieuwe inzichten konden opgedaan worden inzake de opbouw van slib in dit getijdendok in de haven van Antwerpen.

Edition: versie 3.0
Series: WL rapporten
Volume: 12_160
Number of pages: 70
Publication year:2018
Keywords:measuring techniques, Antwerp harbour, Belgium, Zeeschelde, nautical bottom, Silt