< Back to previous page

Publication

Stad en platteland als politiek geografische breuklijn?

Journal Contribution - Journal Article

Patrick Janssens zag na de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2012 een geografische breuklijn: ‘De uitslag van de verkiezingen is van die aard dat je twee grote blokken hebt in Antwerpen. Een eerder progressief stedelijk blok dat voornamelijk goed gescoord heeft en een meerderheid heeft binnen de ring. En een minder stedelijk, conservatief blok dat een meerderheid heeft buiten de ring’.1 Die stelling was allicht veeleer een argument in de toenmalige verkennende coalitiegesprekken dan een objectieve analyse. Tegelijk paste die uitspraak in een lange wetenschappelijke traditie die verkiezingsresultaten in verband brengt met de sociale geografie. Als reactie op Janssens’ stelling zijn er voor Antwerpen ondertussen al dergelijke analyses gekomen. Maar bestaat een blokvorming, zoals Janssens die in Antwerpen meende te zien, op Vlaams niveau? In dit artikel bespreken we de politieke geografie na de provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012.
Journal: Samenleving en Politiek
ISSN: 1372-0740
Issue: 2
Volume: 20
Pages: 74 - 84
Publication year:2013