< Back to previous page

Publication

Same same same, but different

Journal Contribution - Journal Article

Subtitle:a comparative film analysis of the Belgian, Dutch and American Loft
Focussend op de Belgische, Nederlandse en Amerikaanse filmversies van Loft bestudeert dit artikel de relaties tussen interculturele mediapraktijken en de (re)producties van culturele identiteiten. Een vergelijkende tekstuele en contextuele filmanalyse van representaties van vrouwelijke personages, seksualiteit en etniciteit illustreert dat de verschillende versies van eenzelfde filmverhaal gerelateerd zijn aan hun specifieke socio-culturele contexten en aan het concept van karaoke-Amerikanisme.
Journal: Tijdschrift voor Communicatiewetenschap
ISSN: 1384-6930
Volume: 46
Pages: 263 - 279
Publication year:2018