< Back to previous page

Publication

Ontwerp nieuwe zeedijk Westende – Middelkerke : proeven op golfoverslag en -impact in golfgoot

Book - Report

In de ontwerpplannen voor een nieuwe zeedijk tussen Westende en Middelkerke wordt in bepaalde zones gebruik gemaakt van het concept van een golfdempende uitbouw van de zeedijk om de golfoverslag op een zo efficiënt mogelijke manier te reduceren. Daarnaast zijn er ook ondergrondse parkeergarages voorzien en een geterrasseerde uitbouw van de zeedijk ter hoogte van het Rauschenbergplein. De ontwerpsnedes van deze plannen dienen beproefd te worden op golfoverslag en -impact op structurele onderdelen tijdens de condities gedurende een 1000-jarige storm op het einde van de levensduur van de constructies (2070). In totaal werden 5 modelsecties beproefd in de golfgoot in Hal 3 van het Waterbouwkundig Laboratorium : 1 snede met ondergrondse parking Logierlaan OG1, 2 dijkprofielen met golfdempende uitbouw (in Middelkerke en Westende), en 2 snedes ter hoogte van het Rauschenbergplein Westende.
In geen enkel geval wordt het maximaal toegelaten gemiddeld overslagdebiet van 1 l /m/s overschreden. De ontwerpwaarden van golfkracht werden bepaald in overeenstemming met een maximaal toegelaten faalkans volgens betrouwbaarheidsklasse RC3 uit Eurocode 0.

Edition: Versie 2.0
Series: WL rapporten
Volume: 14_131_1
Number of pages: 77
Publication year:2019
Keywords:Golfoverslag, Schaalmodellen, Golfgoot, GDU, Golfimpact