< Back to previous page

Publication

Ontslag wegens absenteïsme door handicap is niet altijd discriminatie

Journal Contribution - Journal Article

Het Hof van Justitie heeft zich op 18 januari in een Spaanse zaak uitgesproken over het ontslag van een gehandicapte werknemer voor afwezigheden op het werk. De Spaanse wetgeving laat werkgevers toe om werknemers te ontslaan die bepaalde grenzen van (ziekte)verzuim overschreden hebben, zelfs wanneer het verzuim gerechtvaardigd was. Die regeling bewerkstelligt een indirect onderscheid op basis van handicap, oordeelde het Hof: het is duidelijk dat werknemers met een handicap meer kans lopen de ‘toelaatbare’ grenzen van het ziekteverzuim te overschrijden. Toch stelde het Hof vast dat het onderscheid gerechtvaardigd kan worden, omdat het doel van de wetgeving - de bestrijding van excessief ziekteverzuim - legitiem is.
Journal: De Juristenkrant
ISSN: 1374-3538
Issue: 363
Volume: 2018
Pages: 3 - 3
Publication year:2018
Accessibility:Closed