< Back to previous page

Publication

My extra chromosome makes me extra vulnerable to dementia : onderzoek naar de ondersteuning van personen met het syndroom van Down en dementie in Vlaamse zorgcentra

Journal Contribution - Journal Article

Journal: NTZ, NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR DE ZORG AAN MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN
ISSN: 0923-2370
Issue: 3
Volume: 46
Pages: 126 - 135
Publication year:2020
Accessibility:Open